Hem

Copyright © All Rights

 

Ordföranden har ordet.

 

Ordförande för svenska Tabbertklubben hälsar alla medlemmar i klubben, styrelsen och andra intresserade, välkomna till SvTabbertklubbens hem- sida.

Hoppas den är uppskattad! Har ni synpunkter på sidorna bra eller mindre bra hör gärna av er till någon i styrelsen om vad ni tycker.

 

Vi välkomnar tips och ideer om allt ifrån campingplatser till intressanta färdvägar och nyheter/tips som kan vara av intresse för våra medlemmar.

 

Styrelseordförande

Kenneth Malmberg

E-mail: k.malmberg@live.se

Aktuellt.

 

VIKTIGT VIKTIGT.

BETALA INTE IN

Medlemsavgiften

för 2018 innan års-

mötet påsken 2018

då klubbens fram-

tid skall avgöras.

Drivs klubben vid-are skall alltså bet-

alningen vara klub-ben tillhanda den

30/4 2018. Som ni

vet kommer jag att

avgå som ordför-ande då och även

en ledamot vad jag

vet nu. Jag hoppas

naturligtvis att det

finns de som vill

driva klubben vid-are, men i dags-

läget är det osäkert

men vi får väl se.

 

Mvh K. Malmberg.

 

 

 


Antal besökare sedan
2013-11-14:

SVENSKA TABBERTKLUBBEN